فروش مستقیم دمپایی

فروش مستقیم دمپایی استخری مردانه

دمپایی استخری از دمپایی هایی است که مردان و زنان در هنگام شنا در استخرها استفاده می کنند. این دمپایی ها خصوصیاتی دارند که ممکن است دمپایی های دیگر نداشته باشند.

بیشتر بخوانید